- Vi må stå ilag for å sikre fylket forframtida.

Det sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho talte tilfylkestinget i går. Fylkesordføraren opna tingseta i Balestrand medå tale til fylkestinget. Der tok ho mellom anna opp nokre atutfordringane fylket har stått overfor siste tida – og framleisstår overfor.

– Når det gjeld reformer, er bildet framleis sværtbrokete og uoversiktlege. Vi har lidd nokre tap, og vi har vunnenokre kampar, sa Kjelsnes. Ho la vekt på at ho er skuffa overresultatet av politireforma for Sogn og Fjordane, og at vi framleismå vere aktive for å sikre høgskulen og flyplasstrukturen i fylket.Kjelsnes meiner nøkkelen for å sikre fylket for framtida, ersamarbeid.

– Lærdomen må vere at sigrane og ikkje minst kampane forå behalde det vi har, krev at vi står ilag, slo fylkesordførarenfast.