Barn må få rett til å bli høyrde ved samlivsbrot

foto