- Høgre vil støtte framlegg om forskottering av gangveg