- Behova for rassikring er større enn vi har pengar til