Gebyr for dei som ikkje registrerer ferjeturen i tide