Etterlyser vitne etter funn av skadd kvinne i veggrøfta

foto