Regjeringa treng informasjon for å endre distriktspolitikken

foto