Regjeringa opnar breiddeidretten for normal trening