– Hornindal kommune ser ut til å få eit netto driftsresultat på 2.499.000 kroner i 2015, opplyser økonomisjef Brita Sollid.

Tidlegare signal tyda på at Hornindal kommune kom til å gå med underskot i 2015.

- Mindre i  pensjonsinnbetaling, reduserte renteutgifter og litt lågare avdrag er hovudårsak til overskotet, forklarar Brita Sollid.