Stryneordførar Sven Flo (H) gjekk i førre veke ut med oppmoding om å børste støv av gamle planar angåande kraftutbygging i Breheimen Stryn. I den samanheng spør vi lesarane:  Er du for eller imot kraftutbygging i verna område?

Du finn spørsmålet eit stykke ned på framsida til Fjordingen.