Etter seks veker med heimeundervisning er Håkon glad for å vere tilbake på skulen igjen

foto