Har sytt for merka stiar til kvar ein støyl i Utvik

foto