Opnar for å prioritere tilsette i barnehagar og skular