Beredskapen blir utfordra av klimakrise, fråflytting og eldrebølgje

foto