- Vern kan ligge som ei klam hand over utviklinga

foto