- Stor takk for at dei stiller opp og ryddar så fint år etter år!