Vurderer politisk markering for å få rv 15 Strynefjellsvegen inn i NTP