Ber om forklaring kring tildeling av bustadtomt på Løvland

foto