Stryn brukar nest lengst tid på byggesakshandsaming