Selde kaker og saft til inntekt for Redd Barna

foto