Ein skihoppar går inn for landing, eit frekt tjuveri og to som talte ungdomen si sak