Ønskjer å gi ei trygg hand for brukarar på dødsleiet

foto