Dette kom fram då skule- og kulturutvalet i Stryn vedtok forskrift for skule- og feriedagar for skuleåret 2023–2024.

«Ein legg opp til at felles kurs- og planleggingsdagar skal følgje Nordfjordkommunane sitt opplegg før skulestart», heiter det i vedtaket.

I fjor var skulestarten i midten av august, men i år blir første skuledag måndag 21. august. Det blir to elevfrie dagar.

Haustferien er som tidlegare i veke 41 og vinterferien i veke 8. Juleferien varer frå 22. desember til 3. januar. Påska i 2024 er frå 23. mars til 2. april.