I samband med at Stryn kommune auka sin eigardel i Innvik Næringspark AS i 2013, vart det i avtalen tatt inn ein tilbakekjøpsrett – og plikt, der Innvik Holding AS hadde rett til å kjøpe attende aksjane til pålydande innan fem år. Avtalen omfatta 800 aksjar a kr 1.000.

Dei siste fem åra har Stryn kommune site med 49, 01 prosent av aksjane og SIVA har hatt 9,8 prosent. Innvik Holding har hatt 41,17 prosent. 0.02 prosent tilhøyrer andre. Etter tilbakekjøpet er Stryn sin eigardel tilbake til 41 prosent.

Tilbakekjøpet vart handsama i sist kommunestyre og vart einstemmig vedteke.

Innvik næringspark er lokala der møbeltekstilprodusenten Innvik AS og SACCO of Norway AS held hus.