– Kommuneadministrasjonen gav uriktig informasjon om utkøyring av mat

foto