Her kjem 17. mai-bussen (i staden for 17. mai-toget)!

foto