"Park and party"-billøpet passerte Stryn på torsdag, med meir eller mindre lovlige konstruksjonar på bilane. Turen startar i Nederland, gjennom Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, med målstrek på Lillehammer. Deltakerane får ulike oppgåver på vegen, som dei skal filme, lage kortfilm av og seinare får poeng for. Dekorering av bilen har og påverking på den endelige poengscoren.

Lyst til å delta? Heimesida til "Park and party"

Får å bli med på løpet må bilen vere eldre enn 1998 modell, og ikkje vere verdt meir enn 1000 euro, eller  9400 kroner. Løpet handlar ikkje om å fullføre på kortast mogleg tid, men å "have a good time".

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth
Foto: Hans Ivar Moss Kolseth