- I Stryn er det ingen bustadfelt å starte på raskt

foto