Sju har søkt leiarstillingar innan helse og sosial

foto