Desse 70 vegane ønskjer ikkje kommunen å vedlikehalde lenger

foto