– Det viktigaste er å få opna for busstrafikk slik at Kjenndalstova overlever