Fastlegar bør slutte å skrive sjukmelding for korttidsfråvær, meiner utval