– Vi ber ikkje om så mykje, berre om ein sikker veg