Passasjer på moped vart fotgjengar

foto
Illustrasjonsbilde. Foto: Bengt Flaten