Vedtok planen for «det viktigaste styringsdokumentet» til kommunen