– Hjelper eit anna menneske å få eit meir sosialt liv