Manglande kjettingar gav 3.000 kroner i gebyr

foto