Hornindal kommune har landets billegaste politikarar, går det fram av ei oversikt laga av Nettavisen.no. Norske kommunestyrepolitikarar er i hovudsak deltidspolitikarar, som har lønna arbeid ved sidan av. Det er store skilnadar i landet  når det gjeld kor mykje politikarane får i løn og dermed kostar kommunen. På toppen av skalaen ligg Bærum kommune, der gjennomsnittspolitikaren i følgje Nettavisen.no kostar 467.500 kroner i året. I andre enden ligg altså Hornindal med sine vel 44.000 kroner. Du kan sjå heile oversikta her.