Friluftsgudsteneta på Bruasetra skjærtorsdag er ein fast påsketradisjon i Hornindal. Og som alltid er det Jon Ytrehorn som har gudstenesta, medan Inge Asbjørn Haugen står for det musikalske.