Koronainformasjon til foreldre blir samla på éin nettstad