Forventa 1,5 mill. i minus - enda med 13,3 mill. i pluss