Ønskjer avklaring på kvar p-plassen skal ligge

foto