Rekrutteringsutfordringar gjev store vikarutgifter

foto