DSA-sjefen: Ingen akutt fare ved ukrainsk atomulykke