(NPK-NTB): Bompengerekninga mellom Kristiansand og Trondheim kankoma på 3.700 kroner når E39 blir ferjefri. Kostnaden kan skremavekk bilistane, meiner trafikkforskar.

- Bompengane du må leggja påfor å oppnå dei høge eigenfinansieringskrava, verkar heilturealistiske, seier forskar Harald Minken ved Transportøkonomiskinstitutt til NRK. Han trur finansieringa vil skjera seg om ikkjestaten pungar ut med meir. I dag er ferjekostnadane for samedistansen 840 kroner.

Førebelse overslag viser at prisen kanpassera 1.000 kroner frå Bergen til Stavanger og Ålesund, menreisetida blir samtidig halvert. (©NPK)