Det var resultatet av politiet sin trafikkontroll i Stryn langs rv15. To fekk forenkla førelegg for handhalden mobil og ein fekk for overskriding av fartsgrensa. Føraren køyrde i 68 km/t i 50-sona. I tillegg fekk ein bilførar gebyr for manglande bilbelte.