Sven Flo heldt talen ved minnesmerket over dei falne

foto