Fleirtal for å berge tingretten og jordskifteretten

foto