Protestar mot forslaget om å gje kommunane fritt flaggval