Kommunen måtte påta seg større økonomisk ansvar

foto